A parroquia

Somos a parroquia católica do barrio do mesmo nome na Coruña, España, arquidiocese de Santiago de Compostela. Estamos situados no tramo medio da Avenida de Fisterra e das rúas que a cruzan: Cidade de Lugo, Palomar, Paseo das Pontes, e os bloques de rúas en torno a Vista Alegre e mais ao viaducto da Ronda de Nelle, zona da Agra do Orzán ata a Gramela e Praza das Cunchiñas.

Pertencemos ao Arciprestado de Riazor na zona pastoral da Coruña. Estamos entre o Parque de Santa Margarida coa súa Casa das Ciencias e a zona verde do Paseo das Pontes. A nosa igrexa parroquial ubícase no número 156 da Avenida de Fisterra.

14 ene 2024

AGRADECIEMIENTO DE CARITAS PARROQUIAL EN LA CAMPAÑA DE NAVIDAD

    Desde Cáritas parroquial de Santa Margarita queremos agradecer vuestra generosidad y vuestra ayuda, que en las diversas colectas y donativos de Navidad alcanzó la cifra de 3.835 euros. Esta cantidad supera todas las ediciones anteriores y prueba que crece la solidaridad y la caridad cristiana entre nosotros.

    Vivamos sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir.

    Que Dios os lo premie. Muchas gracias.