A parroquia

Somos a parroquia católica do barrio do mesmo nome na Coruña, España, arquidiocese de Santiago de Compostela. Estamos situados no tramo medio da Avenida de Fisterra e das rúas que a cruzan: Cidade de Lugo, Palomar, Paseo das Pontes, e os bloques de rúas en torno a Vista Alegre e mais ao viaducto da Ronda de Nelle, zona da Agra do Orzán ata a Gramela e Praza das Cunchiñas.

Pertencemos ao Arciprestado de Riazor na zona pastoral da Coruña. Estamos entre o Parque de Santa Margarida coa súa Casa das Ciencias e a zona verde do Paseo das Pontes. A nosa igrexa parroquial ubícase no número 156 da Avenida de Fisterra.

30 nov 2012


“Ningún belén renunciará ao boi e á mula” (Bieito XVI)

A cuestión da mula e o boi
O pasado día 23 de novembro estaban xa as castañas ben torradiñas e ía empezar o magosto parroquial, cando un fregués me comentou a gran novidade do día: no seu libro sobre a infancia de Xesús o Papa escribira que non había nin mula nin boi onde naceu. O asombro incluía unha total disconformidade co Papa por facer públicas esas ideas, “aínda que fosen certas”.  
        Que din os evanxeos?

Domingo I de Advento, Ciclo C.

Despierta . "Quiero ver" ilustra o evanxeo do Advento

15 nov 2012


CÁRITAS PARROQUIAL  - OUTUBRO 2012
INGRESOS
Colecta Outubro:             825,09 euros.
Comunicación de bens:    228,26
Donativos:                       250,00 euros.
TOTAL                           1303,35 euros.
GASTOS
Comunicación de bens:    412,54
Axudas en efectivo           587,00
TOTAL                          999,54 euros.

O EQUIPO DE "QUIERO VER" AXÚDANOS A "VER"

Domingo XXXIII - Tempo Ordinario B

7 nov 2012

Colecta de Caritas . Primeiro domingo de mes  A colecta de Cáritas parroquial de Santa Margarida correspondente ao primeiro domingo de novembro foi de 733,55 euros.
    Recordatorio: Esta semana está a exposición de Cáritas España sobre os obxectivos do milenio no centro Abeiro dos Salesianos en horario de luns a venres de 11.30 a 13.30 e pola tarde 16.30 a 19.30.


    A todos moitísimas grazas de parte de Cristo pobre.