A parroquia

Somos a parroquia católica do barrio do mesmo nome na Coruña, España, arquidiocese de Santiago de Compostela. Estamos situados no tramo medio da Avenida de Fisterra e das rúas que a cruzan: Cidade de Lugo, Palomar, Paseo das Pontes, e os bloques de rúas en torno a Vista Alegre e mais ao viaducto da Ronda de Nelle, zona da Agra do Orzán ata a Gramela e Praza das Cunchiñas.

Pertencemos ao Arciprestado de Riazor na zona pastoral da Coruña. Estamos entre o Parque de Santa Margarida coa súa Casa das Ciencias e a zona verde do Paseo das Pontes. A nosa igrexa parroquial ubícase no número 156 da Avenida de Fisterra.

12 feb 2013

BIEITO XVI FAI PUBLICA A SÚA RENUNCIA COMO PAPA

   O día 11 de febreiro, conmemoración de Nosa Señora de Lourdes e Xornada Mundial do Enfermo, o Papa Bieito XVI presentouse ante os cardeais da Igrexa como débil e incapaz de seguir á fronte do ministerio que lle fora encomendado en abril de 2005. Estas foron as súas palabras: 
   Despois de examinar ante Deus reiteradamente a miña conciencia, cheguei á certeza de que, pola idade avanzada, xa non teño forzas para exercer axeitadamente o ministerio de Pedro. Son moi consciente de que este ministerio, pola súa natureza espiritual, debe ser levado a cabo non soamente con obras e palabras, senón tamén, e en non menor grao, sufrindo e rezando.