A parroquia

Somos a parroquia católica do barrio do mesmo nome na Coruña, España, arquidiocese de Santiago de Compostela. Estamos situados no tramo medio da Avenida de Fisterra e das rúas que a cruzan: Cidade de Lugo, Palomar, Paseo das Pontes, e os bloques de rúas en torno a Vista Alegre e mais ao viaducto da Ronda de Nelle, zona da Agra do Orzán ata a Gramela e Praza das Cunchiñas.

Pertencemos ao Arciprestado de Riazor na zona pastoral da Coruña. Estamos entre o Parque de Santa Margarida coa súa Casa das Ciencias e a zona verde do Paseo das Pontes. A nosa igrexa parroquial ubícase no número 156 da Avenida de Fisterra.

29 mar 2012

EL OBISPO DE CIUDAD REAL SE PRONUNCIA SOBRE LA REFORMA LABORAL


A VUELTAS CON LA REFORMA LABORAL
Antonio Algora, Obispo de Ciudad Real
“Con vosotros”, Semanario diocesano  de Ciudad Real, de 18/03/2012)

No me toca a mí juzgar de la conveniencia o no, en el aspecto técnico y jurídico, de una Ley en un momento determinado en el que la sociedad entera está amenazada por una crisis global sin precedentes en la historia humana. Los ciudadanos de la calle no tenemos elementos de juicio suficientes para dar una opinión técnica en temas cada vez más complejos. En estos momentos, nos hemos de fiar de las instituciones que deben entender de problemas de tan gran magnitud. Por esto, les debemos exigir a dichas instancias políticas, sindicales, empresariales, financieras y a los distintos colectivos de expertos que actúen con responsabilidad y, si siempre tenemos todos la obligación de construir el bien común, anteponiéndolo a intereses particulares,ahora más que nunca corresponde mayor obligación alque más puede.

A Paixón do Señor - Evanxeo da Eucaristía no Domingo de Ramos e Paixón.

27 mar 2012

Cine en casa - Como é o noso Deus? Por que sentimos que nos abandona...?Unha película que axuda a remoer no corazón as cuestións fundamentais da fe: a existencia de Deus, o sentido da vida, a experiencia do silencio ou abandono de Deus, a razón de ser da morte e do sufrimento... Película amable, boa de ver, co ritmo necesario... Posiblemente un engadiría cuestións de xustiza, de miseria, de maldade destrutiva... Pero unha película soamente é unha película, non tres. Disfrutádea e opinade.

23 mar 2012

O til - Os escenarios da Nova Evanxelización (Pobo de Deus 661)


Seguimos vendo cales son os cambios na sociedade, na cultura e nos modos habituais de pensar de moitas persoas, coa axuda da Guía de Traballo ou, en latín, “Lineamenta” do Sínodo sobre a Nova Evanxelización. Eses cambios son os “novos escenarios” da evanxelización. No número anterior de POBO DE DEUS describimos os tres primeiros: a secularización, a globalización e os medios de comunicación.


ACTUALIDADE PARROQUIAL


HORARIOS DE SEMANA SANTA

 Domingo de Ramos:
      Bendición de Ramos, ás 11,15 no adro.
Martes Santo:
      19,30 Celebración comunitaria da penitencia
Xoves Santo:
19,30 A cea do Señor
22,00 Hora santa.
23,00 Adoración nocturna
Venres Santo:
11,00 Via Crucis
19,30 Paixón e Morte do Señor
Sábado Santo:
10,30 Laudes, oración da mañá
21,00 Vixilia pascual
 EXCURSIÓN E CONVIVENCIA DE PASCUA
    O sábado, día 14, excursión a Santo Andrés de Teixido e xantar fraterno en Cedeira. Prazas limitadas a un autocar.
ADORACIÓN EUCARISTICA
          O sábado, día 14, ás seis da tarde, adoración eucarística guiada polo Grupo Shalom, da Renovación carismática católica.

O evanxeo en versión actual ("quierover.org")

O evanxeo do domingo V de Coresma

16 mar 2012

Certificados para el IRPF


El Consejo Económico parroquial preparó los certificados para la desgravación en Hacienda de aquellas personas  que hicieron donativos  a la Parroquia o a Cáritas mediante el banco o mediante recibo en mano.
Estas certificaciones se pueden recoger en la sacristía o en el despacho parroquial en las horas adecuadas.

12 mar 2012

SAN JOSÉ,FIESTA DE PRECEPTO


LOS OBISPOS DE GALICIA HICIERON PÚBLICA ESTA DECLARACIÓN ACERCA DE LA OBLIGACIÓN DE CELEBRAR LA EUCARISTÍA EL DÍA DE SAN JOSÉ


El próximo día 19 de marzo, solemnidad de San José, fiesta de precepto en la Iglesia Católica, no aparece incluido en el calendario de fiestas laborables del año 2012 en la Comunidad Autonómica de Galicia, aunque sí en algunos concellos. Por tanto, se considera, civilmente, como día normal de trabajo.
Habida cuenta del arraigo de esta festividad en nuestro pueblo, los Obispos de las Diócesis de la Provincia Eclesiástica Compostelana en esta circunstancia, para la orientación de la conciencia de nuestros fieles, disponemos:
1.- Mantener el 19 de marzo como día festivo, aunque sea laboralmente hábil.
2.- Aquellos fieles que tengan jornada laboral ordinaria quedan dispensados del precepto, aunque se les pide y recomienda vivamente la participación en la
Eucaristía de ese día de fiesta dedicado a San José, Esposo de la Virgen.
3.- Al coincidir la celebración del Día del Seminario con la festividad de San José, la oración y la colecta para el Seminario Diocesano serán trasladadas a la tarde del sábado, día 17, y al domingo, día 18 de marzo.
Se recomienda a los párrocos y rectores de iglesias el establecimiento de horarios de misas favorables al cumplimiento del precepto festivo.

Santiago de Compostela, 8 de marzo de 2012
+ Julián, Arzobispo de Santiago.
+ Luis, Obispo de Tui-Vigo.
+ Manuel, Obispo de Mondoñedo-Ferrol.
+ Alfonso, Obispo de Lugo.
+ Leonardo, Obispo de Ourense.

2 mar 2012

Qué é a "Nova evanxelización"? (AGV, cf Pobo de Deus, nº 659)

             O Papa Xoán Paulo II válese desta expresión para chamarnos á audacia evanxelizadora. Para el a Nova Evanxelización comprende unha comunicación de enerxías cara un novo fervor misioneiro e evanxelizador, primeiro na súa viaxe a Polonia e logo, en 1983 (xa choveu!) aos Bispos de América Latina. Ante estes expresouse así: “A conmemoración do medio milenio de evanxelización terá a súa significación plena se é un compromiso voso como bispos, xunto co voso presbiterio e fieis; compromiso, non de re-evanxelización, pero si dunha evanxelización nova. Nova no seu ardor, nos seus métodos, na súa expresión
Hoxe pídesenos a todos os cristiáns, ás Igrexas particulares e á Igrexa universal a mesma valentía que moveu os misioneiros do pasado e tamén a mesma dispoñibilidade para escoitar a voz do Espírito. A Nova Evanxelización é unha acción sobre todo espiritual, é a capacidade de facer nosos, no presente, a coraxe e a forza dos primeiros cristiáns, dos primeiros misioneiros.
Ao dicir “Nova evanxelización” referímonos ao esforzo de renovación que a Igrexa está chamada a facer para estar á altura dos desafíos que o contexto socio-cultural actual lle apón á fe cristiá, ao seu anuncio e mais ao seu testemuño, en correspondencia cos fortes cambios actuais.
         Ante estes desafíos a Igrexa non responde pechándose en si mesma senón renovándose desde dentro, poñendo no centro a Xesucristo, o encontro con El, e con El saír, coma os primeiros cristiáns, ao encontro de todas as persoas e culturas.